Het Zilverwoud

 9,95

Auteur: Janna Beek-Bakker
Uitgave: Coconut
Pagina’s: 60
ISBN: 9789072698032

Een onverstaanbaar woest gebrul komt uit zijn muil. Het overstemt alles. Vragen flitsen door haar heen: wat heeft hem boos gemaakt? Ze heeft hem niet gestoord. Ze heeft hem niet aangeraakt. Ze heeft geen vragen gesteld. Ze heeft Memouisa bedankt. Ze heeft alles gedaan wat haar is opgedragen. Zonder het ooit te hebben meegemaakt weet ze: dit is gevaar.”

De hoofdpersoon van dit sprookje zoekt zonder naam haar weg door het Zilverwoud. Dan ontmoet ze Vamir en Memouisa die beloven haar te zullen helpen, maar ze kunnen hun belofte niet waarmaken. Gedesillusioneerd, verwond en wanhopig trekt ze alleen verder. Is er hoop dat ze haar bestemming zal bereiken, nu veel bomen geknakt zijn en er een zwarte schaduw over het Zilverwoud ligt?

Een aangrijpend verhaal voor degenen die temidden van menselijk geweld, verraad en tegenslag blijven zoeken naar zin, geluk en heelwording. Het laat zien dat er hoop is en dat er een taal bestaat die deze hoop tot uitdrukking brengt.
Een prachtig sprookje voor volwassenen, met acht vragen voor persoonlijke bezinning. Een prachtig cadeau om te geven of te krijgen!

Het debuutverhaal van psychotherapist Janna Beek-Bakker, met indrukwekkende schilderijen van Betty Spackman.