Op weg naar heelheid in Christus

 19,90

Een reisgids voor 40 dagen

Auteur: Signa Bodishbaugh
Uitgave: Coconut
Pagina’s: 304
ISBN: 9789080758612

Een inspirerend dagboek voor een reis van veertig dagen

God heeft in de geschiedenis vaak bijzondere dingen gedaan met gewone mensen in een korte periode van veertig dagen. Signa Bodishbaugh nodigt ons uit om veertig dagen te nemen voor bezinning over de innerlijke heelheid die God ons wil geven.
Dit inspirerende dagboek zet je op het spoor van bijbelse figuren die deze reis ook hebben gemaakt zoals:

Noach – hij leerde Gods Tegenwoordigheid praktiseren
Elia – door luisterend bidden ontving hij Gods genezende woord
Mozes – hij werd bevrijd van de banden uit het verleden

‘God heeft geweldige hulpmiddelen gegeven bij onze zoektocht naar heelheid’, schrijft Signa, ‘zodat we iedere dag een beetje meer de persoon kunnen worden waartoe Hij ons heeft geschapen.’ Dit boek biedt een krachtige stimulans om te leren wat luisterend bidden inhoudt. Het bijhouden van een persoonlijk reisverslag in de vorm van een gebedsmap blijkt hierbij een geweldig hulp. Bovenal brengt het boek de lezer in de intimiteit van Gods Tegenwoordigheid, daar waar alle genezing en heelheid plaatsvindt.’

‘Een veertigdaagse pelgrimstocht met Signa is zowel verhelderend als verrukkelijk. Je gaat je afvragen hoe je luisteren naar de Meester ooit moeilijk hebt kunnen vinden.’
Leanne Payne

‘Als je grotere intimiteit met God wilt ontwikkelen en Christus wilt toestaan de verwonde terreinen van je ziel aan te raken en te genezen, dan is Signa de juiste metgezel. Dit boek is bijbels en praktisch, Signa’s warme persoonlijkheid spreekt door iedere bladzijde.’
Rebecca Manley Pippert

Op weg naar heelheid in Christus is een uniek boek. Het combineert bijbelse principes over leven in Gods Tegenwoordigheid met de persoonlijke ervaringen van iemand die weet hoe we genezing in onze ziel kunnen ontvangen.

Uit de introductie:
Het beeld voor de reis

Een gespierde, gebruinde jongeman liep mij door de groene boomgaard langs de oever van de beek tegemoet. Hij zag mij in de verkoelende schaduw van een grote boom op het gras van de oever liggen. Hij sprak niet, maar toch uitte hij duidelijk zijn zorg voor mij. Terwijl hij dichterbij kwam, plukte hij bladeren van elke boom waar hij onderdoor liep en hij gaf ze mij één voor één. Op een manier die de taal te boven gaat, maakte deze jongeman mij nauwkeurig duidelijk hoe ieder blad mij kon genezen – ook al had ik niet eens beseft dat deze plaatsen pijn deden.
Omdat ik de ongelooflijke ernst besefte van wat ik deed, at ik langzaam en welbewust een blad op, liet een ander in mijn mond smelten, plaatste een derde op een pijnlijke plek van mijn lichaam, legde er een op mijn hart, legde er een op mijn voorhoofd, een op mijn mond, een andere op mijn oren, op mijn handen, op mijn voeten. Toen dronk ik thee, getrokken van de bladeren, en ik plette een paar ervan tot zalf en bracht die aan op diepe littekens die nooit helemaal genezen waren. Toen de pijn verdween, kon ik me niet voorstellen hoe ik er zo lang mee had kunnen leven en het had volgehouden.
Voordat hij vertrok strooide de jongeman enkele bladeren in het water. Ik zag hoe de stroom de bladeren meevoerde ver buiten mijn zicht. Toen ik mij omdraaide was hij verdwenen, maar ik wist dat hij mij een opdracht had gegeven: bladeren plukken zoals hij had gedaan en die aan anderen geven.

Ik deed mijn ogen open en begon het visioen dat God mij zojuist had gegeven op te schrijven in mijn gebedsmap. Ik had kortgeleden Ezechiël 47:12 gelezen:

‘Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel.’

Waar had ik nog meer over de genezende bladeren gelezen? Altijd als ik een rhema, een persoonlijk woord van God aan mij voor mijn individuele situatie ontvang, haast ik me voor verder inzicht naar de Bijbel. Met behulp van mijn concordantie vond ik al snel Openbaring 22:1,2:

‘En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.’

Ik dacht na over deze twee beelden die opvallende gelijkenis vertonen en die met een tussenperiode van 700 jaar eerst aan Ezechiël en toen aan Johannes werden gegeven. Johannes zag de rivier van water des levens ontspringen uit de troon van God en van het Lam. Deze rivier loopt midden door de hoofdstraat van de stad Gods, door het hart van de plaats waar Gods volk woont en waar ik ook eens zal wonen. De oevers aan beide zijden van deze grote rivier des levens vormen de vruchtbare grond waar de grote boom des levens kan groeien. Ik vroeg me af: Is dit dezelfde boom des levens die in het paradijs groeide voor Adam en Eva?
Ezechiëls visioen lijkt te suggereren dat er, in plaats van een grote boom, een hele boomgaard vol vruchtbomen is die altijd vrucht dragen, met wortels die zich diep naar het levengevende water uitstrekken. De vruchten bieden echt voedsel voor elke behoefte van Gods kinderen en ook de bladeren bezitten genezende eigenschappen.
Ik liet de beeldspraak van de twee schriftgedeelten over me heen spoelen. Ik bad: ‘Heer, toon mij vandaag door deze twee visioenen Uw waarheid. Spreek tot mij, nu ik in Uw Tegenwoordigheid ben.’
En dat deed Hij.

De opdracht

Terwijl ik het visioen overwoog, dacht ik na over de vele manieren waarop Gods gehoorzame kinderen mij genezende bladeren hebben gegeven. Wat heb ik in mijn leven veel genezing ervaren door ze te gebruiken op de plaatsen waar ik pijn heb! Ik realiseerde me de ontelbare en vaak verrassende manieren waarop genezende bladeren kunnen worden toegepast.
De boodschappers die mij in de loop van mijn leven bladeren brachten zijn heel verschillend. Eenvoudige boodschappers brachten vaak belangrijke gaven. Met Gods Woord en het visioen nu zo levendig voor ogen kreeg ik sterk het gevoel een opdracht te ontvangen om genezende bladeren aan anderen te geven.
Wat ontzagwekkend dat een gewone vrouw gevraagd wordt om zo’n buitengewone taak te vervullen! Met vreugde aanvaardde ik de uitnodiging van de Heer om in Zijn opdracht op pad te gaan, omdat ik Zijn volledige garantie had dat Hij iedere stap van de weg bij me zou zijn.
Ik ben mij ervan bewust dat ik niet altijd precies zal weten hoe ik de bladeren in het leven van iemand anders moet toepassen, maar mijn taak is ze als geschenk van God aan te bieden aan iedereen die ze nodig heeft. Op de een of andere manier zal ik, net als de jongeman, een boodschapper worden, iemand die bestellingen aflevert.
Dit boek is een van de manieren waarop ik deze opdracht vervul. Door het boek wil ik je graag genezende bladeren aanbieden. Ik nodig je uit jezelf erop te richten Gods aangezicht en Zijn voortdurende genezing voor jou te zoeken.
Misschien heb je al eens een genezingsconferentie bezocht. Wellicht heb je genezend gebed ontvangen, boeken gelezen of cassettes gehoord, en heb je de eerste vreugde van hoop op je heelheid ervaren. Net als de meeste van ons zul je waarschijnlijk een ondersteunende groep nodig hebben, een gebedspartner of een geestelijke mentor om je te helpen de geweldige vrijheid die je hebt geproefd vast te houden.
Misschien heb je nooit eerder specifiek gebed ontvangen voor de genezing van je ziel, maar heb je God gevraagd je innerlijke vrede te geven. Het kan zijn dat je op zoek bent naar de volgende stap.
Wanneer mijn echtgenoot, Conlee, en ik de cursus ‘Op weg naar heelheid in Christus’ geven, smeken deelnemers ons vaak om een boek dat zij mee naar huis kunnen nemen. Een boek dat hen op de goede weg kan houden, dat hen helpt de waarheden die ze hebben geleerd op te frissen en discipline te leren in gebed, bijbelstudie en vertrouwelijke omgang met Jezus. Met deze verzoeken in mijn achterhoofd voelde ik dat de stem van de Geest me aanzette tot het schrijven van dit boek. Het is een uitnodiging van de Heilige Geest aan jou en mij. Hij spoort ons aan vol te houden. Hij wil dat we weten dat de strijd de moeite waard is!
Je keuze om ‘Op weg naar heelheid in Christus’ te onderzoeken betekent waarschijnlijk dat je ‘iets meer’ zoekt. Misschien is jouw behoefte duidelijk voor jou en voor iedereen die je kent. Misschien ben alleen jij je bewust van het knagende verlangen om iets van binnen in orde te maken of te veranderen.
Wat het ook is: gefeliciteerd! De eerste stap naar heelheid is het erkennen van je eigen gebrokenheid. Het feit dat je een boek over genezend gebed leest, wijst op die erkenning en helpt je op weg om alle mogelijkheden te ontdekken die God voor je heeft.
Omdat we samen aan deze reis beginnen zal de Heer je laten zien wat je moet doen met wat Hij je elke dag aanbiedt, met ieder blad van genezing van de boom des levens. Hij zal je tonen hoe je het moet gebruiken daar waar je het nodig hebt. Wellicht zal ik nooit weten hoe Hij de bladeren in jouw leven zal toepassen (hoewel ik het fijn vind als mensen me schrijven over wat God in hun leven heeft gedaan), maar ik bied ze je biddend en met vreugde aan.
Niemand van ons heeft het doel van heelheid al bereikt en dat zal ons ook niet lukken tot we bij God in de hemel zullen zijn: Zijn ‘stad van heelheid’ waar Hij ons allemaal volkomen maakt.
Maar Hij heeft wel geweldige hulpmiddelen gegeven bij onze zoektocht naar heelheid, zodat we iedere dag een beetje meer kunnen worden zoals Hij ons heeft bedoeld.
Het doel van dit boek is je aan te moedigen tot trouw gebruik van deze geestelijke hulpmiddelen, zodat je de obstakels kunt loslaten die je verhinderen te zijn wie je moet en kunt zijn.
Op de reis naar heelheid zul je Gods Woord dagelijks lezen. Open op een rustig plekje je hart in gebed voor Hem. Luister naar Zijn genezende, persoonlijke woord voor jou. Houd een gebedsmap bij (later vertel ik hier meer over). Tenslotte: probeer te gehoorzamen aan dat wat Hij je gebiedt, in het besef dat Hij je de kracht zal geven om veel meer te doen dan je in je eigen kracht kunt doen.

Heelheid betekent ‘echt’ worden

Weet je dat God je ziet als volmaakt? Hij heeft je altijd gezien als volmaakt. O, Hij weet alles over je fouten, zonden en gebreken, maar Hij heeft een zuiver beeld van de echte ‘jij’. Dat beeld is stevig in Zijn hart gevestigd, het belichaamt alle potentie die Hij in jou schiep.

– Toen je in de schoot van je moeder werd verwekt, legde God, je Schepper, Zijn hand op je en riep je tot heelheid (Psalm 139:13).
– Wanneer je Zijn Zoon Jezus hebt gevraagd de Heer van je leven te worden, heb je bewust meegewerkt aan Zijn plan voor jouw heelheid.
– Wanneer je je leven hebt overgegeven aan de kracht van de Heilige Geest heb je Hem verdere toegang gegeven tot de diepten van je wezen om je kracht te geven voor de reis.
– Iedere keer als je bidt en in Zijn Tegenwoordigheid komt, kom je dichter bij het beeld dat God sinds het begin van de schepping van ‘jou’ heeft. Hij verlangt ernaar dat je heel wordt, meer dan dat je lichaam verlangt naar zuurstof.

Hij roept je voortdurend tot dat doel van volmaaktheid, Hij duwt je, trekt je en tracht je voor Zich te winnen.
Vraag je je ooit af waarom je je ellendig voelt in bepaalde situaties, die voor anderen om je heen best draaglijk zijn? Je Vader houdt teveel van je en is teveel gericht op je volmaaktheid om je tijdelijk geluk toe te staan in een situatie die je welzijn in de weg staat. Hij ziet dingen in je leven waarvan Hij weet dat ze het doel kunnen vernietigen dat jullie samen voor ogen hebben: je heelheid. Vaak drijft juist je ellende je ertoe je uit te strekken naar iets beters.
Bedenk dat Hij de reisroute veel, veel verder kan overzien. Hij kan zelfs de eindbestemming zien. Wij kunnen niet veel verder kijken dan het stukje weg dat vlak voor ons ligt. Komen er bochten? Wegversperringen? Omleidingen? Weggespoelde bruggen? Niet in kaart gebrachte rivieren? Stormen, tornado’s, orkanen? We hebben een ervaren Gids nodig!

Het reisschema

Dit boek bestaat uit een reis van veertig dagen die we samen zullen afleggen op het pad naar de heelheid die God al in ons leven is gestart. Maar waarom veertig dagen?
Op mijn veertigste verjaardag nam ik tijd om de ernst van de gelegenheid te overdenken. Er is sinds die tijd een aantal jaren voorbijgegaan, maar ik herinner me dat het echt een ernstige zaak leek om mijn vierde decennium in het leven af te ronden. Ik had dezelfde tijd op deze aarde doorgebracht als de Hebreeën die overgebleven waren na de grote uittocht uit Egypte en die door de wildernis van de Arabische woestijn zwierven. Zoveel jaar als ik leefde, hadden zij rondgezwalkt, op zoek naar de verwerkelijking van Gods belofte aan hen. Een hele generatie had geleefd, bemind, verlangd en uiteindelijk zijn doel gemist. Toch had de tijd van zwerven een doel. God heeft de lengte ervan bepaald en Hij heeft het gebruikt om heelheid te brengen in het leven van een hele familie van gelovigen. Aan het einde van de veertig jaar liet God de vrucht ervan aan nieuwe ogen zien.
Veertig. Het is een belangrijk aantal in onze geestelijke geschiedenis. Belangrijke richters zoals Debora, Gideon en machtige koningen zoals Saul, David en Salomo regeerden ieder veertig jaar lang.
Veertig lijkt een rond getal te zijn geweest dat aan een generatie werd toegeschreven. Het duidde op de voltooiing van een leven of van een beproeving en, wanneer het bereikt was, het begin van een belofte.
Periodes van veertig dagen komen in het Oude en Nieuwe Testament regelmatig voor als periodes waarin Gods doel voor Zijn volk wordt bereikt. Een periode van veertig dagen is bijna een tiende van het totaal aantal dagen dat ons in een jaar ten deel valt. Net zoals onmetelijke zegeningen ons toevallen wanneer we Hem blij de tienden van onze financiën geven (als eerstelingen van wat Hij ons heeft gegeven) zo is het ook met de tienden van onze tijd.
Voor veel gelovigen in kerken waar de sacramenten in ere zijn, vormt de naleving van de vastentijd, een veertigdaagse periode van berouw en intimiteit met God die voorafgaat aan Paaszondag, een speciale gelegenheid om te ontdekken wat er in je eigen hart is. Wanneer onze geest afgestemd wordt op Zijn stem, leren we een intimiteit met Hem te bereiken die we nooit meer willen missen.
Deze bijzondere reis is dus uitgezet voor veertig dagen, hoewel het je ook een langere of kortere tijd kan kosten, afhankelijk van Gods werk in jou. Ga er maar van uit dat je waarschijnlijk nog volgende reizen zult ondernemen om dieper in te kunnen gaan op de heelheid die God voor je heeft.
Wanneer we door het lezen van dit boek en de toepassing van de genezende bladeren tot God naderen, vraagt God: ‘Ben je bereid Mij veertig dagen te geven om tot je te spreken?’

Een blik op de routebeschrijving

De Bijbel bevat verschillende verhalen over periodes van veertig dagen waarin God met gewone mensen buitengewone dingen tot stand bracht. Ieder verhaal helpt ons een gebied te verkennen dat we tijdens onze reis moeten aandoen.
– Nadat God Noach had gemobiliseerd om te helpen bij het uitvoeren van Zijn plan om een overblijfsel van het menselijk ras te redden, stuurde Hij veertig dagen lang regen op de aarde om Zijn volk te reinigen.
– Toen Mozes veertig was, vluchtte hij uit Egypte. Hij was veertig jaar in Midian en hij bleef veertig dagen op de heilige berg om Gods plan te horen voor de bevrijding van Zijn volk.
– De leiders van de Israëlieten brachten veertig dagen door bij het verkennen van Kanaän om zelf te zien wat Gods beloofde land hen te bieden had.
– Elia vastte en reisde veertig dagen lang om de berg Gods te bereiken om daar het woord van de Heer te horen.
– Jona predikte Gods boodschap van berouw aan de inwoners van Ninevé, die toen veertig dagen vastten om te berouw te tonen en voor God te staan opdat zij niet zouden worden vernietigd.
– Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn, hij vastte en overwon verzoeking als voorbereiding op Zijn bediening. Hij bleef na Zijn opstanding ook nog veertig dagen op aarde.

1. Reiniging
2. Bevrijding vinden van bindingen uit mijn verleden
3. Gods beloofde land voor mij ontdekken
4. Het verlangen vervullen Zijn woord te horen
5. De behoefte erkennen berouw te hebben en voor God te staan
6. Leren hoe ik verzoekingen in mijn leven kan overwinnen

Willen we heel worden, dan moeten we allemaal deze zes gebieden aandoen. Hoewel ze verschillende thema’s hebben, zijn ze alle zes onderling met elkaar verbonden. Het onderzoeken van alle zes terreinen zal ons naar één en dezelfde bestemming brengen: persoonlijke heelheid in Jezus!
Bij aankomst in ieder gebied zullen we naar het leven kijken van tenminste één persoon om te zien hoe God tijdens de reis in zijn leven werkte. Het beseffen van onze band met andere reizigers door de geschiedenis heen en het benoemen van Gods genezende kracht in hun leven zal ons moed geven als we Hem vragen ook ons te genezen.
Ik hoop dat je toegewijd bent om samen met de Genezer van je ziel de reis naar heelheid te maken. Het is de fundamentele reis, die je hele leven zal beslaan en zelfs na dit leven in de eeuwigheid zal doorgaan. Beschouw deze veertig dagen als een begin in de vorm van een offer. Geef jezelf helemaal aan Jezus en laat Hem je denken, je voorstellingsvermogen en je geest zalven zodat je alles kunt ontvangen wat Hij je wil geven.