Intimiteit: illusie of werkelijkheid

 16,95

Hoe de leegte in je hart wordt vervuld

Auteur: Signa Bodishbaugh
Uitgave: Coconut
Pagina’s: 232
ISBN: 9789080758636

Covertekst:
Iedereen verlangt naar intimiteit. Als we om wat voor reden dan ook een ‘besef van (wel)zijn’ missen, zoeken we de vervulling vaak op manieren die verslavend werken en uiteindelijk een illusie blijken. Dit boek spitst de problematiek rond het ‘besef van (wel)zijn’ toe op pornoverslaving. Leegte, schaamte en pijn blijken de ingang voor Gods herstel en genezing te kunnen worden.

Dit boek kan voor christenen een schok zijn. De boodschap is ernstig en heeft alles te maken met ons geestelijk welzijn. Onze wereld is geïnfecteerd met het virus van seksverslaving en pornografie. Wat je op je televisiescherm ziet wordt steeds meer duister en openlijk. Internet biedt vrij toegang tot een donkere, illusionaire wereld. De afgoderij van Baäl en Astarte blijkt niet iets te zijn uit het grijze verleden van vergeten volken. Baälaanbidding is schokkend actueel. Het virus is dodelijk en woekert volop voort; miljoenen sterven innerlijk langzaam aan de verraderlijke gevolgen.
Dit boek wil een tegengif bieden voor deze epidemie. Het brengt een boodschap van hoop. Het biedt de lezer waardevolle informatie over hoe het ‘virus’ van seksverslaving ontstaat en wat het in stand houdt. Verder biedt het praktische handvatten hoe iemand vrijheid van verslaving en echte intimiteit kan vinden. Het vertelt het verhaal van mensen die zijn ontsnapt aan de valstrik van dwangmatig gedrag om weer een gezond, productief en vruchtbaar leven te leiden.
Als je zelf (of iemand die je kent) met deze materie worstelt, kan dit boek de gereedschappen bieden tot genezing en bevrijding.

Voor predikanten, therapeuten en pastoraal werkers bevat het boek unieke informatie over bijzondere thema’s, zoals het ‘besef van (wel)zijn’, uitgebreide voorbeeldgebeden en het grote belang van de vader- en moederrol in de (vroege) jeugd.

Over de auteur

Signa Bodishbaugh en haar man Conlee zijn ruim dertig jaar betrokken bij herstel, genezing en bevrijding van christenen. Door hun inzicht en brede ervaring spreken ze met gezag over Jezus de Heiland. Ze ontwikkelden hun cursus ‘Op weg naar heelheid in Christus’ naar het gelijknamige boek. De Bodishbaughs werken nauw samen met Leanne Payne. Signa en Conlee zijn in 1962 getrouwd en hebben drie getrouwde zoons en zes kleinkinderen.

Inhoud:
Introductie

Voorwoord

Hoofdstuk 1
De cast
Om wie gaat het?

Hoofdstuk 2
De proloog
De invloed van pornografie

Hoofdstuk 3
De plot
Gods perfecte plan en satans sabotagepoging

Hoofdstuk 4
De antagonist
Hoe pornografie het gezin bedreigt

Hoofdstuk 5
Scène 1, 2 en 3
Leverancier, gebruiker en verslaafde

Hoofdstuk 6
De climax
De cyclus van verslaving

Hoofdstuk 7
Het licht gaat aan
Het probleem in het volle licht brengen

Hoofdstuk 8
Slotscène
Bevrijding van de verslaving

Hoofdstuk 9
Theater duister
Rein blijven

Hoofdstuk 10
Recensies
Getuigenissen van mensen die met porno worstelden en overwonnen

Appendix
Bidden met kinderen voor een ‘besef van zijn’

Verwijzingen

Introductie:

Extra journaal! Er vindt een wereldwijde golf van terroristische aanslagen plaats, die ieder gezin kan treffen. Zorg dat je onmiddellijk het antigif krijgt!

Wat zou je doen als je dit op het journaal zou horen? Waarschijnlijk zet je al je dagelijkse bezigheden aan de kant en heb je er alles voor over om het aanbevolen vaccin te bemachtigen dat je nodig hebt om gezond te blijven.

Dit boek is dat extra journaal! We hoeven niet in paniek te raken, maar we moeten de boodschap wel heel serieus nemen om onze gezondheid te beschermen. De wereld wordt overstelpt door een virus van seksverslaving en pornografie. Het is dodelijk! Er zijn al miljoenen mensen geïnfecteerd. Door het verraderlijke effect sterven ze langzaam. Het is een stille moordenaar, die zijn slachtoffers bedriegt totdat ze zichzelf bijna vernietigd hebben.

Dit boek wil een antigif voor deze epidemie bieden. Het brengt niet een boodschap van wanhoop, maar van hoop. Het bevat waardevolle informatie: een uitleg over hoe het begon en wat het gaande houdt, en het belangrijkste: praktische tips om ervan bevrijd te worden. Het vertelt verhalen van mensen die erin geslaagd zijn de weg te hervinden uit seksverslaving naar een gezond leven.

Wie worstelt met een ongezond seksueel fantasieleven (vooral met gebruik van pornografie) heeft dit antigif nodig. Het zal zowel mensen die getrouwd zijn als alleengaanden de nodige gereedschappen aanreiken om hun emoties, hun wil, hun diep ingesleten gewoonten en verkeerde beelden van Gods schepping, inclusief die van man en vrouw, te herstellen. Het reparatieplan is zo eenvoudig dat het meestal over het hoofd wordt gezien.

Wie een relatie heeft met iemand met een seksverslaving is ongetwijfeld verward en diep beschadigd door zijn/haar gedrag. Dit boek biedt belangrijke hulpmiddelen om de gevolgen van dit dodelijke virus te boven te komen.

Toen ik dit boek aan het schrijven was, vroeg ik veel mensen over de hele wereld om gebed. Ik verbaasde me over de urgentie in hun stem wanneer ze me vroegen hoe het ging en wanneer het af zou zijn. Bijna al mijn gebedspartners zeggen dat ze iemand kennen die de boodschap in dit boek nodig heeft. Velen ervan zeggen eerlijk dat ze het zelf ook nodig hebben.

Aan dit boek is een lange periode van onderzoek voorafgegaan. Toen ik de afschuwelijke feiten ontdekte van wat er in de smerige wereld van pornografie omgaat, moest ik trouw zijn in mijn gebeden. Veel van het materiaal is te beeldend en te schokkend om te behandelen. Tenslotte gaat dit boek over hoe we God kunnen vragen het hart en denken van Zijn volk te reinigen. God is trouw geweest en heeft mijn voorstellingsvermogen van deze dingen gereinigd. Steeds opnieuw heb ik mijn wil onderworpen aan Zijn wil en zo kon ik dicht bij Hem blijven.

De hoofdstuktitels zijn termen uit de theaterwereld. Er is geen beter voorbeeld dat het bedrog van pornografie beter illustreert dan de theaterwereld. Of we door de voorstelling op het toneel nu tot tranen worden bewogen, of bulderen van het lachen; of we ons verbazen over de magie en speciale effecten waarvoor we betalen: het theater illustreert meesterlijk hoe er gebruik wordt gemaakt van illusie. Het publiek kan worden bewogen tot krachtige emoties over wat zich op het toneel afspeelt. Theater kan de illusie zo overtuigend brengen dat de acteurs zelf de karaktereigenschappen van hun rol overnemen. Soms leidt dit tot identiteitsverwarring en depressie. Er bestaat geen betere omschrijving van het zieke seksuele fantasieleven en het gebruik van pornografie dan die van illusie. Wanneer iemand in seksuele fantasieën wordt ondergedompeld vergeet hij dat het een illusie is. Langzamerhand interesseert het hem ook niet meer. Het spel wordt belangrijker dan het echte leven. De illusionaire karakters bieden een grotere kick dan intieme relaties.

In hoofdstuk 1 wordt de cast toegelicht. Mensen die in de greep zijn van een seksueel fantasieleven en die regelmatig pornografie gebruiken zijn gewone mensen. Degenen die erdoor beschadigd worden zijn dat ook. Het zijn buren, collega’s, mensen in de kerk. Het kunnen gezinsleden zijn.

Hoofdstuk 2 behandelt de proloog. Het geeft aanwijzingen over het steeds terugkerende thema van mensen met een pornografisch fantasieleven. Er wordt uitgelegd hoe mensen die in het web verstrikt raken uiteindelijk kunnen bezwijken.

Hoofdstuk 3 behandelt de plot. Het is de eeuwige plot die goed tegenover kwaad zet, zegen tegenover vloek, leven tegenover dood, God tegenover de vijand van onze ziel. Het is een ongelijke strijd. De betovering verbergt het feit dat goedheid, zegen en leven (die allemaal synoniem zijn voor God) uiteindelijk altijd zullen winnen. We moeten het plan kiezen dat we willen volgen, ofwel dat van de protagonist die het leven verbeeldt, of dat van de antagonist die de dood verbeeldt.

In hoofdstuk 4 wordt de antagonist ontmaskerd. De vijand is niet langer vermomd. Het masker wordt weggenomen en de illusie wordt ontdekt. Achter het toneel kunnen we de hulpmiddelen zien die de illusie mogelijk maakten.

In hoofdstuk 5 blijkt hoe de drie scènes van het stuk zich ontwikkelen. In scène 1 ontmoeten we de ‘producent’ die zich als ondernemer heeft vermomd. In scène 2 de ‘gebruiker’ die vanwege zijn gebrokenheid de illusie omarmt. In scène 3 de ‘verslaafde’ die door zijn onverzadigbaar verlangen naar de illusie steeds dieper in de duistere kant van het plot belandt.

In hoofdstuk 6 vinden we een duidelijke choreografie van de actie. De bewegingen zijn voorspelbaar en dodelijk en de spelers zijn in levensgevaar. Er lijkt geen uitweg, geen oplossing mogelijk.

Maar in hoofdstuk 7 gaat het licht in het theater aan en worden alle illusies onthuld. Alle dingen die in het begin onschuldig leken blijken duister, verwarrend en boosaardig te zijn. Het kritische onderzoek van de regisseur ontmaskert het plot.

In hoofdstuk 8 wordt het slot gepresenteerd. De illusie wordt vernietigd en de stappen naar vrijheid van verslaving aan pornografie worden geïllustreerd en aangeprezen. Het doek valt en iedereen gaat naar huis, de werkelijkheid in.

In hoofdstuk 9 wordt de voorstelling stopgezet. ‘Theater duister’ is de technische term die gebruikt wordt om aan te kondigen dat er die dag geen voorstelling is en dat er geen illusie plaatsvindt. Wanneer je op zo’n avond naar het theater gaat, zijn de lichten uit. De zaal is gesloten en de deuren zijn dicht. Er wordt niemand toegelaten. Dit hoofdstuk bevat persoonlijke adviezen voor een leven van reinheid zodat niemand opnieuw op zoek hoeft te gaan naar een plaats waar de illusie getoond wordt.

In hoofdstuk 10 worden de recensies bekeken. Het zijn reacties van medestrijders, mensen die het hebben overwonnen. Allemaal zijn ze God dankbaar!

Signa Bodishbaugh