Luisterend bidden

 17,50

Gods stem leren verstaan

Auteur: Leanne Payne
Uitgave: Kok Voorhoeve, 1998
Pagina's: 294
ISBN: 9789029715799

Drukte, verwarring en haast kenmerken vaak ons leven. Onze dagen zijn overvol. Wat in het kabaal vaak verloren gaat, is absoluut essentieel voor onze geestelijke gezondheid en volwassenheid – de stille, zachte stem van God.
God spreekt op verschillende manieren tot Zijn kinderen, maar net als de jonge Samuël herkennen we Zijn stem niet altijd.
Leanne Payne verkent de blokkades die ons tegenhouden om Gods genezende woord te horen. Vanuit haar jarenlange ervaring in de bediening van genezend gebed geeft zij praktische instructies over het opzetten van een gebedsmap. Ieder aspect van de map – het Woord, lofprijzing en dankzegging, voorbede, vergeving en toewijding – wordt uitvoerig besproken.

‘Hoe kan ik een boek beschrijven dat ons in Gods Tegenwoordigheid brengt? In Luisterend bidden laat Payne ons naar God opzien en God in Zijn schoonhied, liefde en glorie zien. Aan het eind huilde ik tranen van dankbaarheid voor Gods ongelooflijke gave.’
Rebecca Manley Pippert

In de introductie schrijft Leanne Payne:

Omdat het bijhouden van een gebedsmap zo nuttig voor mij is en zoveel voor me betekent, verwijs ik er bij mijn spreken en schrijven vaak naar. En in reactie daarop vragen mensen me hoe ik dat doe en wat er allemaal in hoort.
In het verleden ben ik terughoudend geweest om op deze vragen in te gaan, gedeeltelijk omdat mijn eigen map, met zijn vorm en inhoud, gewoon geleidelijk ontstond. Ik verwachtte dat ditzelfde bij anderen zou gebeuren die pen en papier ter hand nemen wanneer ze in een houding van gebed de Schrift voor zich hebben. Maar dat is niet altijd zo – behalve misschien bij de ‘schrijf-types’. Toen ik ontdekte dat sommige leden van mijn eigen gebedsteam tevergeefs geprobeerd hebben om een gebedsmap bij te houden, kwam ik tot de conclusie dat er iets van waarde ligt in wat ik ga vertellen.
Maar er zijn ook andere redenen waarom ik treuzelde. Een gebedsmap bijhouden is één van de meest persoonlijke dingen die we ooit kunnen doen. Het bevat liefdesbrieven van de ziel aan haar God. Terwijl de ziel verlangt om God te horen en te gehoorzamen – hoe gevallen en behoeftig zij ook is – deelt zij de meest intieme en diepe dingen met God. Ook beschamende dingen. Zij benoemt en belijdt haar zonden en heeft er berouw over. Zij smeekt om genade en barmhartigheid om alles van het leven onder ogen te zien – zijn vreugdes (‘Heer, help me om bij vreugde standvastig te zijn!’), zijn droge periodes (‘Heer, zend Uw zachte regens, maak de grond van mijn hart zacht, laat het zaad van Uw woord dat daar geplant is uitspruiten en groeien’), zijn zorgen (‘Heer, verander deze pijn op de één of andere manier in genezende kracht voor anderen’). Zij stelt vragen die zij in deze beperkte wereld, die vol dubbelzinnigheid en angst is, nooit zou durven opwerpen. Omdat een gebedsmap zo’n persoonlijke zaak is, heb ik die van mij misschien onbewust beschermd door het niet te uitgebreid te analyseren of er in details over te praten. Daarnaast heb ik, wetende dat iemands gebedsmap iemands eigen specifieke en unieke behoeften weergeeft, geaarzeld om het mijne als voorbeeld te laten dienen.
De belangrijkste reden voor terughoudendheid is echter dat het gewaagd lijkt om over luisterend bidden te schrijven. Het is geen kleinigheid om moderne mensen te leren om op deze manier dichtbij God en hun eigen hart te komen; het heeft grote consequenties. Een priester vatte het risico als volgt samen: ‘Het is veel gemakkelijker om de leiding te hebben over een kerkhof, dan over een kleuterschool!’ En helaas hebben we al te vaak gekozen voor het kerkhof van het legalisme – of gewoon puur twintigste-eeuws materialisme – in plaats van voor de kleuterschool van vrijheid door de wandel in de Geest. Deze vrijheid is waar het bij volwassenheid in Christus en luisterend bidden om gaat.
De meeste van ons beseffen dat gebed echt een dialoog is met God. In de Schrift zien we dit voorgeleefd van Genesis tot Openbaring, alsook in de levens van de heiligen door de eeuwen heen. Maar het concept van luisteren en kijken met de oren en ogen van ons hart is moderne christenen vreemd. Inderdaad is ons eigen hart ons vreemd omdat we lijden aan onwetendheid over haar ware roerselen en de manier waarop onze ziel zou moeten omgaan met God.
Als ik terugkijk op al mijn onderwijs en schrijven zie ik echter dat ik het risico al heb genomen. Luisterend bidden is een thema dat door al mijn werk loopt. Het is de sleutel om degenen die verwond zijn uit de psychologische en geestelijke duisternis te halen. Allen die herstel van de ziel nodig hebben luisteren naar de verkeerde stemmen en staan onder de wet van deze stemmen. Om genezen te worden moeten zij die stemmen identificeren, weerleggen en verwerpen. Dan, net zo belangrijk, met hun hoofd opgeheven naar God, moeten ze het genezende woord ontvangen, dat God altijd in plaats van de misleidende en leugenachtige woorden spreekt.
Toen ik deze horde eenmaal had genomen, heb ik overwogen om dit boek wat onpersoonlijk te houden door een paar principes en tips te schrijven voor het opzetten van een map die deze principes bevat. Maar helaas, dat bleek erg abstract en kil. Bovendien lijkt het wel of ik niet in staat ben om op deze ‘redelijke’ manier te schrijven. Betekenis, de principes die vorm krijgen in het zijn en doen van het leven, krijgt de vrije loop en overwint de keurige, rationele kleine tips. Ik ontdek dat ik uit mijn eigen mappen vertel – hetgeen een gevaar vormt voor iedere resterende angst die in mijn leven nog over was om mezelf te laten zien.
De enige manier waarop ik hiermee kan omgaan is dus eenvoudig en persoonlijk te vertellen hoe ik een gebedsmap bijhoud en hoe ik naar God heb leren luisteren. Gebed is het belangrijkste wat ik doe: lofprijzing, dankzegging, voorbede, persoonlijke voorbeden, schuldbelijdenis, anderen vergeven, met God doelen stellen, en luisteren naar Zijn reactie. Het is het meest creatieve ‘werk’ dat ik doe, waaruit al het andere ‘scheppen’ voorvloeit.