God beminnen als de Kelten

 12,95

Een oude weg naar eenheid met God

Auteur: Calvin Miller
Uitgave: Coconut
Pagina’s: 160
ISBN: 
9789072698070

Dit boek vertelt hoe de Kelten met God leefden en hoe zij zich in hun spiritualiteit richtten op de Drie-enige God. Het behandelt zes manieren van bidden die kenmerkend zijn voor de Keltische spiritualiteit: triniteitgebed, bijbelgebed, reizend gebed, scheppinggebed, pantsergebed en belijdenisgebed. De gebedsvoorbeelden en -oefeningen helpen ons gevoel van afgesneden zijn van God te herstellen. De rijke Keltische traditie inspireert ons om Gods tegenwoordigheid in deze wereld en in ons persoonlijk leven te zien. Het blijkt heel inspirerend om bij deze broeders en zusters de geestelijke levenskracht en vreugde te zoeken die wij zijn kwijtgeraakt. De oude gebeden van de Kelten helpen ons te groeien in onze eenheid met Christus.